Zdane prawo jazdy – Co dalej?

Zdane prawo jazdy – Co dalej?

Ukończenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kategorii B z oceną pozytywną nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dokumentu uprawniającego młodego kierowcę do poruszania się w ruchu miejskim. Od plastikowego kartonika potwierdzającego nowo zdobyte uprawnienia dzieli nas jeszcze jedna formalność…
 Kiedy można zacząć kurs na prawo jazdy?

Kiedy można zacząć kurs na prawo jazdy?

Prawo jazdy to jeden z przywilejów powszechnie kojarzonych z dorosłością. I nie ma w tym nic dziwnego, aby uzyskać prawo jazdy kategorii B kandydat na kierowcę musi ukończyć 18. rok życia. Warto jednak wiedzieć, że na kurs możemy się zapisać…
 Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Trudności z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego na prawo jazdy skłaniają coraz więcej osób do jazdy bez dokumentu. Dotyczy to zarówno przyszłych kierowców, którzy jeszcze nie uzyskali uprawnienia, jak i osoby, które z różnych względów swoje dotychczasowe uprawnienia utraciły (m.in. z powodu…
 Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Podejście do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy to dla wielu z nas duży stres. Stresująca jest sytuacja egzaminacyjna, stresująca jest odpowiedzialność za prowadzony pojazd, stresuje obecność egzaminatora na siedzeniu pasażera. Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B? Jak możemy się…
 Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie?

Obcokrajowcy poruszający się po terytorium Polski nie mają obowiązku wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie, jak również nie muszą się posługiwać dokumentem międzynarodowym. Dotyczy to kierowców posiadających ważne prawo jazdy wydane przez: Państwo członkowskie Unii Europejskiej, Państwo Konfederacji Szwajcarskiej, Państwo członkowskie Europejskiego…