Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy?

 Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Podejście do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy to dla wielu z nas duży stres. Stresująca jest sytuacja egzaminacyjna, stresująca jest odpowiedzialność za prowadzony pojazd, stresuje obecność egzaminatora na siedzeniu pasażera. Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B? Jak możemy się do niego przygotować, żeby stres nie wziął góry?

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym i dopiero po jej pozytywnym zaliczeniu możemy wraz z egzaminatorem wyjechać na miasto. W prawdzie egzamin na placu manewrowym został mocno okrojony i przyszły kierowca musi jedynie zaliczyć jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu (sławny „łuk”) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, jednak doszły pewne elementy egzaminacyjne, z którymi „starzy” kierowcy nie mieli styczności. Są to przede wszystkim czynności kontrolno-obsługowe, w ramach których przyszły kierowca musi pozytywnie wykonać dwa zadania. Pierwsze dotyczy kontroli płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie dotyczy kontroli świateł. Przyszły kierowca musi się oczywiście również przygotować do jazdy, co także jest oceniane przez egzaminatora i może stać się przyczynkiem do negatywnego wyniku egzaminu.

Pozytywne zaliczenie części pierwszej. Co dalej?

Po pozytywnym zaliczeniu zadań egzaminacyjnych realizowanych w obrębie placu manewrowego przychodzi pora na sprawdzenie, jak kursant radzi sobie w ruchu drogowym. Jazda w ruchu drogowym powinna trwać 40 minut, przy czym egzaminator może skrócić jazdę egzaminacyjną do 25 minut. Warunkiem jest wykonanie w tym czasie przez osobę egzaminowaną wszystkich przewidzianych ustawą zadań. Jakie to zadania?

Lista zadań do zrealizowania w ruchu drogowym jest imponująca, ale jeśli przyjrzymy się jej bliżej szybko zauważymy, że są to zadania wynikające bezpośrednio z normalnego użytkowania pojazdu i przemieszczania się nim po drogach publicznych, co wielokrotnie robiliśmy w trakcie kursu.

Podczas części praktycznej „na mieście” egzaminator będzie sprawdzał prawidłowość wykonania poszczególnych manewrów:

 • wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego (najczęściej jest to po prostu włączenie się do ruchu podczas wyjazdu z ośrodka egzaminacyjnego),
 • jazda drogami dwukierunkowymi,
 • jazda drogami jednokierunkowymi,
 • przejazd przez skrzyżowania,
 • przejazd przez przejście dla pieszych,
 • parkowanie,
 • wykonanie manewru zawracania (na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej),
 • przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe(o ile występują na trasie egzaminacyjnej),
 • przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej),
 • wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w prawo, zawracania na skrzyżowaniu,
 • hamowanie.