Wybierz kategorię

  kategoria Bkategoria Akategoria A1kategoria A2

  Wybierz sugerowaną datę kursu

  Podaj swoje dane personalne
  Wybierz kurs


  *Kurs wieczorowy przeprowadzany jest w IV stałych blokach tematycznych, które odbywają się nieprzerwanie w każdy wtorek i czwartek w godzinach wieczornych. Można dopasować sobie tak zajęcia, aby nie kolidowały z Państwa obowiązkami. Kurs wieczorowy można rozpocząć w każdej chwili!!!

  **Kurs weekendowy odbywa się w 3 dni (jeden weekend + wtorek konsultacje).

  ***Kurs dla uczniów – zniżka uwzględniana po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

  Badanie lekarskie

  (ustawowo płatne 200 zł)

  TAK – robię badania w OSK JedynkaNIE – robię badania w innym miejscu


  Badania prowadzone są w siedzibie osk jedynka w poniedziałki, czwartki i soboty w dogodnych godzinach popołudniowych, u wykwalifikowanego lekarza z uprawnieniami do badań osób kierujących pojazdami.

  Wybierz rodzaj płatności za kurs

  Aby zarezerwować miejsce w wybranym kursie należy wpłacić zadatek wysokości 500 zł w ciągu 2 dni roboczych na konto Szkoły Jazdy OSK Jedynka

  przelew bankowygotówka w biurze


  DANE DO PRZELEWU

  nr. rachunku: 21 1020 4900 0000 8102 3153 4280

  OSK Jedynka

  00-508 Warszawa

  ul. Aleje Jerozolimskie 31 lokal 16

  Regulamin

  Akceptuję poniższy regulamin

  WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

  1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej szkoły).

  2. Kursant musi przedstawić w biurze Szkoły dokument tożsamości:

   • dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,

   • lub kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku obcokrajowców.

  3. Kursant musi przedstawić Szkole Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest warunkiem rozpoczęcia kursu w terminie ustalonym pomiędzy kursantem a pracownikiem biura, według dostępności miejsc.

  4. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty wpisowej – 500 zł, która w razie rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi.

  OPŁATY ZA KURS

  1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku dostępnym w biurze Szkoły Nauki Jazdy OSK "JEDYNKA".

  2. Cena kursu kat. B obejmuje 30 teorii i 30 godzin lub 40 godzin jazd.

  3. Cena kursu kat. B, A, A2 nie obejmuje opłaty za:

   • orzeczenie lekarskie

   • egzaminy państwowe – jest to opłata pobierana przez WORD.

  4. Płatność za kurs może odbyć się w systemie ratalnym:

   • opłata wpisowa – 500 zł

   • do 10 godzinach jazd wymagana jest dopłata reszty z całości kwoty za kurs

  5. Opłaty należy regulować gotówką w biurze Szkoły lub przelewem na konto bankowe (numer konta znajduje się na stronie internetowej Szkoły) – wymagane jest przedstawienie potwierdzenia wykonania operacji bankowej.

  6. Cena za kurs prawa jazdy w czasie trwania kursu nie ulega zmianie. Ewentualne doliczane kwoty są wynikiem kar niedopilnowania przez kursanta terminów go obowiązujących.