Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

 Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Trudności z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego na prawo jazdy skłaniają coraz więcej osób do jazdy bez dokumentu. Dotyczy to zarówno przyszłych kierowców, którzy jeszcze nie uzyskali uprawnienia, jak i osoby, które z różnych względów swoje dotychczasowe uprawnienia utraciły (m.in. z powodu przekroczenia punktów karnych). Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

W teorii, jeśli nie dojdzie do zatrzymania pojazdu przez policję i kontroli kierowcy, jazda bez prawa jazdy pozostaje bezkarna. I to właśnie możliwość bezkarnego poruszania się samochodem bez poosiadania stosownego uprawnienia sprawia, że czujemy się dosyć swobodnie w ruchu drogowym. Co jednak, jeśli dojdzie do skontrolowania pojazdu? Co gorsza kolizji z udziałem osoby nieposiadającej prawa jazdy?

Jazda samochodem bez uprawnienia jest przestępstwem i tak też jest karana. Obok surowych kar finansowych, które nie dla każdego są wystarczająco dotkliwe, za kierowanie pojazdem bez uprawnień można nawet trafić do więzienia.

Jakie kary ponosi osoba kierująca samochodem bez uprawnień?

Jeśli nigdy nie posiadaliśmy prawa jazdy, kierowanie pojazdem bez uprawnienia jest traktowane jako wykroczenie i zazwyczaj karane mandatem. Mandat za jazdę bez uprawnień wynosi 500 złotych, a ukarany kierowca nie może wrócić samochodem do domu. Pojazd należy więc pozostawić w miejscu zatrzymania (o ile jest taka możliwość) lub skorzystać z usług holowania.

Jeśli było to nasze pierwsze wykroczenie nie musimy się obawiać dalszych konsekwencji. Jeśli jednak sytuacja się powtórzy, na łagodne traktowanie ze strony policji nie powinniśmy już liczyć. Wówczas funkcjonariusz może skierować sprawę do sądu. Za takie wykroczenie sąd może nałożyć karę wynoszącą nawet 5000 złotych. Dodatkowo można dostać zakaz prowadzenia pojazdów na okres kolejnych 3 lat.

Jakie kary ponosi osoba kierująca samochodem bez uprawnień jeśli spowoduje wypadek?

W przypadku niegroźnej stłuczki osoba prowadząca pojazd bez uprawnień może się spodziewać kary finansowej oraz zakazu prowadzenia pojazdów. W sytuacji spowodowania groźnego wypadku może dodatkowo zostać oskarżona o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu bądź wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Co ważne, niezależnie od tego, czy osoba prowadząca pojazd bez uprawnień spowodowała niegroźną stłuczkę, czy też niebezpieczny wypadek jest zobligowana do pokrycia wszelkich strat finansowych poniesionych przez innych uczestników wypadku. W takiej sytuacji nie działa bowiem żadna polisa ubezpieczeniowa, ani OC, ani AC.