Zdane prawo jazdy – Co dalej?

 Zdane prawo jazdy – Co dalej?

Ukończenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kategorii B z oceną pozytywną nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dokumentu uprawniającego młodego kierowcę do poruszania się w ruchu miejskim. Od plastikowego kartonika potwierdzającego nowo zdobyte uprawnienia dzieli nas jeszcze jedna formalność – opłata.

Wydanie prawa jazdy – krok po kroku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu nauki jazdy może przystąpić osoba, która posiada Profil Kandydata na Kierowcę. Założenie profilu – w zależności od gminy – może wymagać osobistego stawiennictwa w Wydziale Komunikacji lub (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne coraz więcej gmin wprowadziło również taką możliwość) złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami online.

Aby założyć Profil Kandydata na Kierowcę jesteśmy zobowiązani do dostarczenia szeregu dokumentów, w tym wyników badań lekarskich. W praktyce oznacza to, że po pozytywnie zaliczonym egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii B (i każdej innej) nie musimy już przekazywać do Wydziału Komunikacji żadnych dodatkowych dokumentów, nawet arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu – wynik egzaminu po chwili zostanie przez egzaminatora wprowadzony do systemu teleinformatycznego. Przy pomocy tego samego systemu zaktualizowany zostanie profil kandydata na kierowcę (PKK) o dane dotyczące egzaminu. Na podstawie tych danych wydział komunikacji będzie mógł zamówić stosowny dokument w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Żeby jednak zamówienie zostało złożone kandydat na kierowcę musi udać się do Wydziału Komunikacji i tam okazać dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu.

Dlaczego dokument nie jest zamawiany automatycznie?

W przypadku kandydatów starających się jednocześnie o uprawnienia na jedną kategorię sprawa jest relatywnie prosta – po zaliczeniu egzaminu i potwierdzeniu opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu uruchamiane jest zamówienie. W przypadku osób, które jednocześnie starają się o uprawnienia na więcej kategorii uruchamianie zamówienia na wydanie dokumentu po każdym zaliczonym egzaminie byłoby zwyczajnie nieopłacalne. Wówczas korzystniej jest zamówić dokument po zaliczeniu egzaminów na obie kategorie prawa jazdy. Dlatego Wydział Komunikacji w urzędzie miejskim lub w starostwie powiatowym po otrzymaniu informacji o wyniku egzaminu czeka na decyzję ze strony kierowcy. To od nas zależy, w którym momencie złożymy zamówienie na dokument.

Zamówienie złożone i co dalej?

Po dokonaniu wszystkich formalności w Wydziale Komunikacji dokument jest zamawiany i produkowany w PWPW S.A. Odbioru gotowego dokumentu należy dokonać z dowodem tożsamości.