Prawo jazdy przed 18 – kto i kiedy może zdawać?

 Prawo jazdy przed 18 – kto i kiedy może zdawać?

Według polskiego prawa, prawo jazdy może odebrać tylko osoba, która ukończyła 18 lat, czyli jest pełnoletnia, nawet jeżeli udało jej się zdać egzamin wcześniej. Prawo nie zabrania bowiem zapisania się na kurs jeszcze przed urodzinami, a najwcześniejszym terminem zdawania egzaminu, jest miesiąc przed 18-tką. Mimo tego, jeżeli młodej osobie uda się zdać prawko, zanim skończy 18 lat, musi czekać na odbiór dokumentu do osiągnięcia pełnoletności.

Czy na kurs prawa jazdy – czy można zapisać się przed 18 urodzinami?

Choć prawo jazdy można odebrać dopiero po ukończeniu pełnoletności, według prawa na kurs można zapisać się już na 3 miesiące przed urodzinami. Należy pamiętać, że przepisy dotyczą jedynie kursu na prawo jazdy kategorii B i A2. Prawo zabrania również przystąpienia do egzaminu prawa jazdy wcześniej, niż na miesiąc przed 18 urodzinami. Oznacza to, że jeżeli kursant zakończy kurs w ciągu dwóch miesięcy i zostanie mu miesiąc do 18-tki, może przystąpić do egzaminu. Nie uprawnia to jednak kursanta do odbioru dokumentu, nawet jeżeli egzamin uda się zdać za pierwszym razem. Po odbiór prawa jazdy nawet jeżeli zostanie przygotowane wcześniej, można udać się nie wcześniej, niż w dniu 18 urodzin. 

Od podanych powyżej zasad jest pewien wyjątek, o którym mówi art. 50 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku (…) wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

Powyższy punkt oznacza, iż można uzyskać zgodę na kurs prawo jazdy nawet rok przed ukończeniem pełnoletności, w przypadku gdy kursant uczestniczy w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa obejmuje naukę prowadzenia pojazdu silnikowego.

Zgoda na prawo jazdy przed 18 – inne kategorie

Przepisy dotyczące osiągnięcia pełnoletności w celu uzyskania prawa jazdy dotyczą kategorii B, A2 i C1. Dla niektórych kategorii pojazdów na kurs można zapisać się znacznie wcześniej, a co więcej, możliwe jest też odebranie dokumentu jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. O jakich kategoriach mowa? Zdawanie prawa jazdy przed 18 jest możliwe dla kategorii:

  • Kategoria AM (uprawnienia do kierowania pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h) – czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h) – po ukończeniu 14, roku życia;
  • kategoria A1 – uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW – od ukończenia 16 roku życia;
  • kategoria B1 – uprawnia do prowadzenia pojazdów osobowych tylko do przewozu osób o masie nieprzekraczającej 400 kg – od ukończenia 16 roku życia.

W powyższych przypadkach można zdawać egzamin przed ukończeniem 18 roku życia, jednak tylko po dostarczeniu pisemnej zgodny od rodzica lub opiekuna.