Badania Lekarskie

Badania dla kierowców i kandydatów na kierowcę

Ośrodek szkolenia „JEDYNKA” prowadzi poradnię dla kierowców, w której wykonujemy niezbędne badanie, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B .
Wykonujemy również badania dla kierowców w celu przedłużenia posiadanych już uprawnień w zakresie prawa jazdy : AM, A1, A2, A, B1, B
Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę mazowieckiego.
Koszt takiego badania to 200zł. ( cena urzędowa).
Na badanie należy zabrać :
-dokument tożsamości
-okulary/soczewki jeśli z nich się korzysta

Badania odbywają się w siedzibie firmy Al. Jerozolimskie 31 lokal 16 w każdą sobotę od godz. 10 (czas pracy lekarza uzależniony jest od ilości osób chętnych wykonać takie badanie). W sytuacji gdy klient nie może pojawić się w sobotę, takie badanie może wykonać także od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych w rejonie CINEMA-CITY SADYBA po wcześniejszym uregulowaniu płatności i umówieniu się telefonicznie.