Zapisy online


BAA1A2

*Kurs wieczorowy przeprowadzany jest w IV stałych blokach tematycznych, które odbywają się nieprzerwanie w każdy wtorek i czwartek w godzinach wieczornych. Można dopasować sobie tak zajęcia, aby nie kolidowały z Państwa obowiązkami. Kurs wieczorowy można rozpocząć w każdej chwili!!!
**Kurs weekendowy odbywa się w 3 dni (jeden weekend + wtorek konsultacje).
***Kurs dla uczniów – zniżka uwzględniana po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.


(ustawowo płatne 200 zł)
TAK – robię badania w OSK JedynkaNIE – robię badania w innym miejscu

Badania prowadzone są w siedzibie osk jedynka w poniedziałki, czwartki i soboty w dogodnych godzinach popołudniowych, u wykwalifikowanego lekarza z uprawnieniami do badań osób kierujących pojazdami.


Aby zarezerwować miejsce w wybranym kursie należy wpłacić zadatek wysokości 300 zł w ciągu 2 dni roboczych na konto Szkoły Jazdy OSK Jedynka
przelew bankowygotówka w biurze

DANE DO PRZELEWU
nr. rachunku: 21 1020 4900 0000 8102 3153 4280
OSK Jedynka
00-508 Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 31 lokal 16


WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 2. Kursant musi przedstawić w biurze Szkoły dokument tożsamości:
  • dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • lub kartę stałego lub czasowego pobytu w przypadku obcokrajowców.
 3. Kursant musi przedstawić Szkole Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest warunkiem rozpoczęcia kursu w terminie ustalonym pomiędzy kursantem a pracownikiem biura, według dostępności miejsc.
 4. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty wpisowej – 300 zł, która w razie rezygnacji z kursu nie podlega zwrotowi.

OPŁATY ZA KURS

 1. Cena kursu przedstawiona jest w cenniku dostępnym w biurze Szkoły Nauki Jazdy OSK ,,JEDYNKA,,.
 2. Cena kursu kat. B obejmuje 30 teorii i 30 godzin lub 40 godzin jazd.
 3. Cena kursu kat. B, A, A1, A2 nie obejmuje opłaty za:
  • orzeczenie lekarskie
  • egzaminy państwowe – jest to opłata pobierana przez WORD.
 4. Płatność za kurs może odbyć się w systemie ratalnym:
  • opłata wpisowa – 300zł
  • do 10 godzinach jazd wymagana jest dopłata reszty z całości kwoty za kurs
 5. Opłaty należy regulować gotówką w biurze Szkoły lub przelewem na konto bankowe (numer konta znajduje się na stronie internetowej Szkoły) – wymagane jest przedstawienie potwierdzenia wykonania operacji bankowej.
 6. Cena za kurs prawa jazdy w czasie trwania kursu nie ulega zmianie. Ewentualne doliczane kwoty są wynikiem kar niedopilnowania przez kursanta terminów go obowiązujących.