Kurs kat. A, A1, A2

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy założyć Profil  Kandydata na Kursanta (PKK). W tym celu należy udać się do starostwa powiatowego (wydział komunikacji – wydawanie prawa jazdy) i złożyć następujące dokumenty:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym profilem należy zgłosić się do naszego ośrodka w  celu umówienia się na rozpoczęcia kursu.

Kurs kategorii A, A1, A2 składa się z:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych podczas których kursanci zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, podstawami budowy motocykla, jego obsługą oraz konserwacją

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych podczas których szkolimy umiejętności z zakresu poruszania się po placu manewrowym oraz po mieście w ruchu drogowym, szkoląc wszystkie potrzebne manewry i utrwalając odpowiednie zachowanie na drodze. Posiadamy oczywiście takie motocykle jak na egzaminie państwowym. 

PLAC MANEWROWE ZNAJDUJE SIĘ PRZY UL. BATOREGO przy politechnice.

Koniecznie poczytaj: